Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, arkivar, historiker og heraldiker

Født mandag den 25. februar 1850 i København
Død lørdag den 14. juli 1917 i København

Mini-biografi: Var søn af en overvagtmester ved Livgarden, tog 1864 præliminæreksamen og fik samme år ansættelse som assistent i Intendanturen for Den kongelige civilliste. Blev 1883 assistent ved Statens Arkivvæsen, 1889 arkivsekretær og 1897 arkivar i Rigsarkivets 1. afdeling. Anders Thiset skrev 1879 sin første genealogiske afhandling om den ældre danske adel, der blev trykt i Historisk Tidsskrift, var selvlært i faget og leverede siden adskillige artikler til forskellige tidsskrifter indenfor området. Udgav i samarbejde med H.R. Hiort-Lorenzen, Danmarks Adels Aarbog fra 1884, leverede hertil næsten alle stamtavlerne og tegnede med stor nøjagtig de forskellige våbenskjold. Udgav Eline Gøyes Jordebog 1892, blev medlem af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie 1896 og var sekretær fra 1902. Thiset færdiggjorde Danske adelige Sigiller fra det 15., 16. og 17. Aarhundrede, leverede selv tegninger hertil, udgav Nyt dansk Adelslexikon 1904, Danske kongelige Sigiller samt sønderjydske Hertugers og andre til Danmark knyttede Fyrsters Sigiller 1085-1559 1917. Var formand for den danske afdeling af Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie samt medlem af Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia i Stockholm. Thiset var Ridder af Dannebrog og havde modtaget den norske St. Olav orden samt den svenske Vasa orden.