Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk journalist, forfatter, politiker og etatsråd

Født torsdag den 16. august 1832 i Haderslev
Død torsdag den 14. juni 1917 i Roskilde

Mini-biografi: Søn af Peter Hiort Lorenzen. Student fra Sorø Akademi 1851, slesvigsk juridisk embedseksamen 1856, derefter protokolfører ved Den slesvigske Stænderforsamling. Borgmester og byfoged i Ekernførde 1859 og herredsfoged i Angel 1861. Måtte ved udbruddet af krigen i 1864 flygte til Danmark. Bosatte sig efter krigen i Haderslev, hvor han blev redaktør af dagbladet Dannevirke og senere også af avisen Freja i Åbenrå. 1875 idømt 8 måneders fæstningsarrest for at have fornærmet den tyske kejser og efter afsoning presset til at forlade Sønderjylland. Flyttede til København, hvor bladmanden C. Ferslew ansatte Hiort-Lorenzen som redaktør af dagbladene Nationaltidende og Dagstelegrafen. Var en kort overgang i 1879 folketingsmand. Forlod bladverdenen 1893 og var i sine sidste år stiftsskriver ved Roskilde Stift og kirkeværge for Roskilde Domkirke. I eftertiden mest husket som genealog. Medstifter og medredaktør af Danmarks Adels Aarbog 1884. Udgav sammen med Sofus Elvius og Th. Hauch-Fausbøll bøger om danske patriciske slægter og skrev flere store værker på fransk om de europæiske fyrstehuses slægtsforhold. Ydede under 1. Verdenskrig en stor indsats for de danske sønderjyske krigsinvalider og for de faldne sønderjyders efterladte, et arbejde, som blev fortsat af hans søn. Etatsråd 1893. Kommandør af Dannebrogsordenen.