Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, lektor og professor

Født lørdag den 5. august 1826 i København
Død søndag den 26. oktober 1879 i København

Mini-biografi: Var søn af direktør for Nationalbanken Nicolai Aagesen, blev 1843 student, læste jura, men afbrød 1848 studierne for at tjene som leder af en reservebataljon under Treårskrigen. Fortsatte studierne og tog 1849 juridisk kandidateksamen. Blev ansat i Justitsministeriet, var fra 1853 kancellist, tog på en længere rejse til bl.a. Frankrig og England og blev ved hjemkomsten 1855 ansat som lektor ved det rets- og statsvidenskabelige fakultet under Københavns Universitet. Andreas Aagesen udnævntes 1856 til ordinær professor, efterfulgte C.C. Hall som forelæser af romerretten og dansk formueret, blev 1861 ekstraordinær assessor i Højesteret og udgav fyrre afhandlinger om ejendomsrettigheder. Fik 1870 sæde i komitéen, der skulle udarbejde sø- og handelsbestemmelserne, var 1871-72 rektor ved Københavns Universitet, fra 1882 beskæftiget med navigationslovgivningen. Sad som formand for Nationalbankens repræsentantskab, var medlem af den danske bestyrelsesafdeling for nordiske juristmøder og blev 1879 medlem af Landstinget. Aagesen udgav bl.a. Bidrag til Læren om Overdragelse af Ejendomsret, Bemærkninger om Rettigheder over Ting, Fortegnelse over Rets-samlinger, Retslitteratur i Danmark, Norge, Sverige, Indledning til den danske Formueret og Forelæsninger over den romerske Privatret. Udnævntes til juridisk æresdoktor ved Uppsala Universitetet, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad.