Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk nationalbankdirektør og konferensråd

Født lørdag den 3. maj 1783 i København
Død onsdag den 13. februar 1861 i København

Mini-biografi: Var søn af en generalkrigskommissær, blev 1799 student, læste jura og tog i 1802 kandidateksamen. Blev året efter ansat som underkancellist i Kancelliet, i 1806 forfremmet til kancellist og senere samme år til kancellisekretær. Nicolai Aagesen blev 1809 assessor i Københavns Overret, fik 1815 sæde i kommissionen angående udbrud og uorden i rasphuset, blev i 1816 justitiarius i Københavns Søret og året efter justitsråd. Fik i 1821 stillingen som direktør for Nationalbanken, blev kongeligt udnævnt 1838, var fra 1824 tillige ekstraordinær assessor i Højesteret, fik 1826 titel af etatsråd. Blev i 1829 medlem af kommissionen angående bogføring ved Københavns Overformynderi, 1846 konferensråd. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt til Kommandør. Var gift med en datter af papirfabrikant Christian Drewsen og far til professor Andreas Aagesen.