Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist

Født tirsdag den 2. november 1762 i København
Død lørdag den 22. august 1840 i København

Mini-biografi: Var søn af etatsråd Tyge Rothe, blev 1778 student og tog 1782 juridisk eksamen, beskikkedes året efter som surnummerær assessor i hof- og stadsretten. Blev 1788 virkelig assessor, 1803 justitsråd og 1805 ekstraordinær assessor i højesteret. Sad som medlem af Københavns forligskommission, den store landbokommission, Postpensionskassedirektionen, af direktionen for den almindelige Pensionskasse, Var medlem af en kommission, der skulle udarbejde en ny lovbog for Slesvig og Holsten. Andreas Bjørn Rothe blev 1809 5. deputeret i det Slesvig-holstenske kancelli og avancerede 1820 til 1. deputeret. Blev medlem af direktionen for Universitetet og de lærde Skoler, sad i en kommission til omordning af den juridiske Eksamen. Var en pligtopfyldende og dygtig embedsmand, der ifølge skriftet "Om Ægteskabs-Skilsmisse", var ret frisindet i spørgsmålet om at indgå nyt ægteskab efter skilsmisse. Rothe fremlagde en skildring af begivenhederne i forbindelse med regeringsskiftet 1784 i skriftet "Regeringsskiftet 1784", at det blev gennemset og godkendt af Frederik VI selv, viser at Rothe havde kongens fulde tillid. Fik 1809 titel af etatsråd, blev 1817 konferensråd, 1824 kommandør og 1833 Gehejmekonferensråd. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør af Dannebrog, modtog 1828 Storkorset af Dannebrog. Var bror til søofficer Carl A. Rothe og godsejer Christian Rothe.