Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, overpræsident og politidirektør

Født tirsdag den 12. marts 1782 i København
Død lørdag den 22. august 1846 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af viceadmiral Ole Andreas Kierulff, blev i 1799 student, læste jura og tog kandidateksamen i 1802, fik 1807 kongelig udnævnelse til auditør og blev i 1809 overauditør. Udnævntes i 1813 til assessor i Københavns Politiret, blev samme år 1. assessor, var 1814-15 adjungeret politidirektøren og 1815-16 justitiarius i politiretten, blev herefter assessor i højesteret. Var deputeret samt chef i Danske Kancelli, opgav en karriere her på grund af justitsminister Stemanns selvrådige ledelse. Andreas Christian Kierulff blev i 1820 politidirektør i København og justitiarius i politiretten samt chef for kystpolitiet på Sjælland. Sad som medlem af karantænedirektionen, var administrerende direktør for tugt-, rasp- og forbedringshuset, medlem af direktionerne for Københavns fattigvæsen, fødsels- og plejestiftelsen, almue- og borgerskolerne sad i standretten samt adskillige kommissioner, var formand for Nationalbankens repræsentantskab m.m. Kierulff blev i 1834 hovedstadens overpræsident og varetog embedet til sin død. Havde et godt tillidsforhold til Frederik VI, spillede en betydelig rolle i spørgsmålet om stænderforsamlingernes indførelse, var enig med finansminister Johan Sigismund von Møsting, om oprettelse af regionale stænderforsamlinger og fik gennemført aktionen mod forfatteren J.J. Dampe. Fik titel af justitsråd og gehejmekonferensråd. Modtog Storkorset, blev udnævnt til Dannebrogsmand samt Ridder og Kommandør af Dannebrog.