Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer

Født søndag den 10. maj 1739 på Christiansø
Død tirsdag den 5. juni 1821 i København

Mini-biografi: Var søn af kommandanten på Christiansø, blev som 16årig kadet, 1759 sekondløjtnant, 1763 premierløjtnant, 1770 kaptajnløjtnant, 1776 kaptajn og 1789 kommandørkaptajn. Var på nogle togter med eskadrerne og ledsagede 1765 kaptajn Frederik Christian Kaas på sendelsen til Marokko, fortsatte efter hjemkomsten sin uddannelse, blev 1781 ekvipagemester og medlem af Konstruktionskommissionen, to år senere kammerherre. Andreas Henrik Stibolt havde talent for at tegne, modtog undervisning i tiden som kadet, blev 1792 kadetchef, udarbejdede adskillige tegninger til brug ved undervisningen, stukne af kobberstikker J.F. Clemens, leverede forlæg til 3 mauriske skibstyper, tegnede flere fartøjer, skibe joller, både, et prospekt af søslaget på Colberger Heide, Søslagets sejrrige udfald m.m. Adskillige af værkerne, tegninger og malerier er bevaret på bl.a. Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot, Orlogsmuseet og Søværnets Officersskole. Stibolt sad ofte i krigsretter over søofficerer og var det eneste medlem, der protesterede mod den uretfærdigt hårde dom over kaptajn Peter C. Schiønning. Skrev flere taler og mindre afhandlinger, boede efter sin afsked fra søværnet, på sit landsted Sømandshvile ved Rungsted til 1808, købte derefter Langholmgaard ved Frederiksborg, men flyttede 1811 til København. Var medlem af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og modtog den kongelige dansk fortjenstmedalje Pro Meritis. Var bror til Ernst Wilhelm Stibolt.