Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer og skibskonstruktør

Født onsdag den 14. februar 1742 på Christiansø
Død mandag den 29. februar 1796 i København

Mini-biografi: Var søn af kommandanten på Christiansø, Blev 1760 kadet, 1763 sekondløjtnant, 1767 premierløjtnant, 1776 kaptajnløjtnant, 1781 kaptajn og 1790 kommandørkaptajn. Ernst Wilhelm Stibolt anbefaledes af fabriksmester Frederik Krabbe til uddannelsen som skibsbygger, ansattes sammen med Henrik Gerner i Konstruktionskommissionen af bestyrer, grev Frederik Danneskiold-Samsøe, studerede i England, Frankrig og Holland og kom hjem 1774. Gerner blev udnævnt til fabriksmester, Stibolt blev lærer i skibsbygning for kadetterne, men valgte siden at gøre tjeneste i Frankrig under krigen med England under USA's uafhængighedskrig. Gjorde tjeneste sammen med bl.a. Lorentz Fisker og blev dekoreret med ordenen Pour le merité militaire for sin indsats. Udnævntes ved hjemkomsten 1782 til generaladjudant. Havde inden afrejsen skrevet en prisbelønnet afhandling om skibes kølbrækkelighed og var blevet medlem af Konstruktionskommissionen, genoptog denne virksomhed og konstruerede flere mindre orlogsfartøjer, bl.a. den synkefri fregat Hjælperen, kendt fra Slaget på Reden. Kom i modsætningsforhold til den geniale Gerner og generede denne på alle måder. Arvede stillingen som fabriksmester ved Gerners død 1787, byggede adskillige gode skibe, men blev voldsomt generet af en af Gerners elever, der sad i Konstruktionskommissionen. Stibolt var svagelig, blev grebet af dyb melankoli, nedlagde embedet og valgte at begå selvmord. Var bror til Andreas Henrik Stibolt.