Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Tysk/Dansk amtmand og kammerherre

Født mandag den 18. oktober 1847 i Hamborg (Hamburg), Tyskland
Død onsdag den 31. januar 1923 i Sorø

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, blev 1865 student fra Borgerdydskolen på Christianshavn, fik fem år efter dansk indfødsret, læste jura og tog 1873 kandidateksamen. Arbejdede derefter i tre år som sagførerfuldmægtig i København og i årene 1875-81 tillige ansat ved Sjællands Stiftsamt. Blev ansat som volontør og blev siden assistent i Indenrigsministeriet, avancerede 1886 til fuldmægtig, til ekspeditionssekretær 1891 og blev 1894 kontorchef. Anton Groothoff blev i sommeren 1894 amtmand over Bornholms Amt, efterfulgte 1. januar 1903 Emil Vedel som amtmand over Sorø Amt, lod opføre den nye amtmandsbolig Vænget i Søgade i Sorø, inden sin overtagelse af embedet, virkede her til sin afsked 1913. Boligen er i dag tilhørssted for Hauchs Physiske Cabinet under Sorø Akademi. Groothoff var i kraft af sin stilling fra 1894 formand for valgbestyrelsen for 4. Landstingskreds, fra 1903 fast formand for Overlandvæsenskommissionen i Bornholms Amtsrådskreds og 1903-13 for Overlandvæsenskommissionen i Sorø Amtsrådskreds. Groothoff var en ivrig møntsamler og testamenterede hele sin samling af bøger og mønter til Herlufsholm. Fik titel af kammerherre og udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt til Kommandør af 2. grad.