Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, redaktør, historiker og museumsdirektør

Født tirsdag den 1. oktober 1907 på Frederiksberg
Død tirsdag den 16. december 1997

Mini-biografi: Var søn af en fuldmægtig, blev klassisksproglig student fra Østre Borgerdydskole 1925 og cand.mag. i historie samt dansk fra Københavns Universitet 1934. Arne Hoff virkede i studieårene som lønnet volontør ved Nationalmuseets 2. afdeling, var 1929-30 studentermedhjælper i de dansk/svenske udgravninger i Korsbetningen ved Visby på Gotland og blev efter sin eksamen ansat som museumsassistent ved Tøjhusmuseet. Aftjente sin værnepligt i hæren 1934-35, blev 1936 sekondløjtnant, fortsatte som reserveofficer, blev 1943 løjtnant, 1955 kaptajn og 1962-67 major af reserven. Blev 1937 udnævnt til underbestyrer på Tøjhusmuseet, 1941 til museumsinspektør, blev 1965 forfremmet til overinspektør, efterfulgte året efter Jørgen Paulsen som museumsdirektør og varetog denne stilling til 1977. Hoff skrev en disputats om Ældre dansk bøssemagen samt bøgerne De Rasmussenske Revolvergeværer, Kongens tro regimenter og hjemmeværn til lands, Royal arms at Rosenborg, Den danske reserveofficer 1842-1967, standardværket Feuenvaffen, Airguns and other pneumatic arms, Dutchfirearms og den populærvidenskabelige bog Gamle skydevåben. Var i flere år redaktør af Vaabenhistoriske Aarbøger, sekretær i Våbenhistorisk Selskab, en tid formand for Foreningen af Løjtnanter og Kornetter, bestyrelsesmedlem i Foreningen af danske Museumsmænd, næstformand i Reserveofficersforeningen i Danmark og præsident i Confédération Interalliée des officiers de Reserve. Hoff blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog.