Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge, obstetriker, forfatter og professor

Født søndag den 21. marts 1830 i København
Død lørdag den 12. december 1896 i København

Mini-biografi: Var søn af en overretsassessor, blev som syttenårig optaget på Københavns Universitet og meldte sig året efter som frivillig deltager i den slesvigske krig, der sluttede i 1850. Tog medicinsk eksamen 1854, udførte derefter kandidattjeneste i to år ved Frederiks Hospital, skrev sin disputats Nogle Iagttagelser om Glykosurien og fik sin doktorgrad i 1857. Foretog nogle studierejser til Wien, Prag samt Paris og blev ved hjemkomsten i 1859, kandidat ved Fødselsstiftelsen og straks efter reservemedicus ved Frederiks Hospital. Blev i 1863 underaccoucheur ved Fødselsstiftelsen i en tid, hvor barselsfeberen var på sit højeste. Havde svært ved at tænke i nye baner og nægtede i starten, ligesom sin chef Frantz Howitz, at tage I.P. Semmelweis' kontagiositetslære alvorligt, begyndte først i 1867 at indse, at det var fødselshjælpernes mangel på renlighed, der var skyld i miseren. Fik i årene 1869-70 indført karbolantiseptikken på afdelingen, hvorefter febertilfældene og børnedødeligheden straks faldt. Asger Stadfeldt fremlagde sine resultater på hygiejnekongressen i Bruxelles 1878, underviste de nye jordemødre i vigtigheden af renlighed samt antiseptik og skrev flere lærebøger om emnet. Var medlem af sundhedskollegiet samt æresmedlem af talrige udenlandske videnskabelige selskaber. Blev Ridder af Dannebrog i 1878, Dannebrogsmand 1885 og Kommandør af 2. grad 1892.