Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk laboratoriechef

Født lørdag den 26. november 1910 på Frederiksberg
Død onsdag den 25. januar 1984

Mini-biografi: Var søn af en læge, blev i 1928 student fra Hanna Adlers Fællesskole, læste til ingeniør og blev 1933 cand.po1yt. Fik samme år ansættelse som assistent ved Den Skandinaviske Bryggerhøjskoles gæringsfysiologiske laboratorium. Arbejdede fra 1937 på Carlsberg Bryggeriernes driftslaboratorium, kom 1939 på forsøgslaboratoriet, skrev 1943 disputatsen Studier over attenuations-forholdene ved øl-gæringen med særlig henblik på en revision af Ballings formel og forsvarede den for en doktorgrad. Birger Trolle blev i 1946 laboratorieforstander, i 1956 udnævnt til laboratoriechef ved Kemisk, biologisk og statistisk Drifts- og Forsøgsvirksomhed på Carlsberg, var 1973-79 chef for Centrallaboratoriet ved De Forenede Bryggerier A/S. Underviste i fysiologisk kemi ved Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, var redaktør af tidsskriftet Brygmesteren samt censor i teknisk biokemi ved Danmarks Tekniske Højskole. Blev tildelt flere tillidshverv og sad bl.a. som bestyrelsesmedlem i Dansk lngeniørforenings fabriksingeniørgruppe og i Kemisk Forening, var medlem af European Brewery Convention's Barley Committee samt formand for organisationens Hops Liaison Committee, medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, af bestyrelserne for Proteinkemisk Institut og Biocentralen, formand for kornkvalitetsudvalget, medlem af Statens Teknisk-Videnskabelige Fond samt af Carlsberg forskningsråd. Udnævnt til Ridder af Ordre du Houblon; Chevalier d'Honneur des Chevaliers du Fourquet og Ridder af Dannebrog. Var bror til professor Dyre Trolle.