Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk statsamtmand

Født onsdag den 10. oktober 1934 i Herning
Død onsdag den 1. januar 2003

Mini-biografi: Var datter af en sparekassedirektør, blev 1953 student fra Viborg Katedralskole og læste derefter jura på Århus Universitet. Tog kandidateksamen 1959, blev samme år ansat som fuldmægtig ved Viborg stiftsamt for især at tage sig af familieretlige sager. Udnævntes 1972 til kontorchef og varetog tillige stillingen som sekretær for amtets tilsynsråd med kommunerne. Var 10 år medlem af Justitsministeriets Ægteskabsudvalg af 1969, blev 1978 konstitueret amtmand over Vestsjællands amt og ved kongelig udnævnelse 1981: den første kvindelige statsamtmand, højeste post i statens lokalforvaltning. Bodil Panild gik ind for kønnenes ligeberettigelse, men tilhørte ikke nogen aktive grupper af kvindesagsforkæmpere. Fik adskillige faglige tillidsposter: var medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen for Foreningen af Overenskomstansatte under Danmarks Juristforbund, af bestyrelsen for Amtsjuristforeningen og af Den Danske Styrelse for De Nordiske Juristmøder. Bodil Panild var tillige medlem og formand i bestyrelserne for Ankerhus Husholdningsseminarium og -skole, Sorø Husholdningsskole, Holbæk Seminarium, Vestsjællands Kunstmuseum, Haslev Seminarium samt formand for Arbejdsmarkedets Feriefond. Blev 1986 medlem og siden formand for Kontroludvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester, kaldet "Wambergudvalget". Fik som kunstinteresseret, i 1988 posten som formand for repræsentantskabet i Statens Kunstfond. Var Ridder af Dannebrog og Kommandør af 1. grad af Dannebrog. Gift med højesteretsdommer Henning Funch Jensen.