Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk højesteretsdommer

Født søndag den 23. november 1924 i Aarhus
Død fredag den 21. september 2007

Mini-biografi: Var søn af en disponent, blev 1943 student fra Ålborg Katedralskole, læste derefter jura på Københavns Universitet og tog kandidateksamen 1949, blev derefter sekretæraspirant i Justitsministeriet. Steg med tiden i graderne, blev dommerfuldmægtig, sekretær hos Rigsadvokaten og medhjælper hos Statsadvokaterne, havde nogle år bijob som sagførerfuldmægtig og opnåede at blive landsretssagfører, men deponerede bestallingen. Henning Funch Jensen blev 1962 konstitueret dommer ved Østre Landsret, virkede tillige som dommer i Hørsholm, Køge og ved Vestre Landsret og blev 1968 højesteretsdommer. Krævede at sagerne var blevet grundigt behandlet inden der blev afsagt dom, var imødekommende og venligt indstillet, men stemte i nogle tilfælde for en højere straf og modtog en pris for sin indsats mod børneporno. Virkede som censor ved juridisk fakultet på Århus universitet i 1969. Funch Jensen var som højesteretsdommer, bl.a. præsident for Den Særlige Klageret og formand for Registerrådet, Radionævnet, Kommissionsdomstolen vedrørende Post- og Telegrafvæsenet, Ankenævnet for Filmcensur, Flygtningenævnet og Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Var Ridder af Dannebrog. Gift med Bodil Panild, Danmarks første kvindelige statsamtmand.

Sorø Gl. Kirkegård (Klosterkirkegård) 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)