Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge og professor

Født søndag den 29. maj 1904 i København
Død lørdag den 22. juni 1974
Efterlysning: Vi mangler oplysninger om denne persons gravsted. Kan du hjælpe med information herom, eller endnu bedre: sende et godt foto af gravstedet? Læs evt. mere Om siden.
Kontakt - På forhånd tak.

Mini-biografi: Var søn af en prokurist, blev i 1922 student, læste medicin på Københavns Universitet og tog kandidateksamen i 1931, modtog 1933 accessit for en prisopgave. Arbejdede derefter ved forskellige københavnske hospitaler i årene 1932-40, havde i fem år været assistent ved professor Ejler Holms øjenklinik og forsvarede i 1939 sin disputats Fysiologiske Undersøgelser af Fusionstendens ved binokulært syn for en doktorgrad. Fik samme år specialistautorisation, var praktiserende øjenlæge i København fra 1941, samtidig ansat som 2. reservelæge ved Kommunehospitalets øjenafdeling, var 1. reservelæge 1942-44, assisterende læge ved Militærhospitalets øjenafdeling 1945, 1. assistent 1946-52 samt jernbaneøjenlæge 1947-58. Børge Lawætz var 1948 rejsende øjenlæge i Grønland, 1952-54 afdelingslæge ved Flyvemedicinsk Institut og Militærhospitalets øjenafdeling, var 1955-63 overlæge sidstnævnte sted. Virkede 1963-73 på Rigshospitalet og var fra 1966 professor ved den kliniske praktikantundervisning i øjensygdomme på Københavns Universitet. Var formand for bestyrelsen for Oftalmologisk Selskab, for Militærhospitalets lægeråd, medlem af bestyrelsen for De københavnske Øjenlægers Organisation, af repræsentantskabet for Københavns Lægeforening, tillidslæge for generaldirektoratet for statsbanerne, luftfartsdirektoratets delegerede ved ICAO-konference i Paris, medlem af samarbejdsudvalget mellem Rigshospitalet og Militærhospitalet, tilforordnet repræsentant i Rigshospitalets forretningsudvalg samt æresmedlem af Dansk Militærmedicinsk Selskab. Udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog. Far til rektor Peter Lawætz.