Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forstander, storgodsejer, rigsråd og lensmand

Født onsdag den 14. juli 1501 på Lillø Slot, Skåne (i dag ruin)
Død lørdag den 28. juli 1571 i Jungshoved, Præstø, Vordingborg

Mini-biografi: Slægten Trolle stammer fra Sverige, men en del af dens medlemmer havde købt godser og herregårde i Danmark, var derfor blevet delt op i en svensk og dansk del. Børge Trolle var i ungdommen såkaldt smådreng hos hertug Frederik, blev under Grevefejden i 1534 ritmester og fodermarsk og i 1536 lensmand for Gjerslev, Åhus, Jungshoved og Gers Herred, var hofmester hos hertug Hans og siden hos hertug Magnus. Blev slået til ridder i 1559 og optaget som medlem af regeringskommissionen. Fungerede som forstander for Herlufsholm fra 1567 og til sin død. Herlufsholm var ejet af broderen Herluf Trolle og dennes hustru Birgitte Gøye, hvis søster Pernille var gift med Børge Trolle. Ægteskabet var barnløst.