Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk søofficer

Født onsdag den 24. september 1834 i København (kirkebog: 15/9)
Død søndag den 22. januar 1911 i København

Mini-biografi: Var søn af en kommandørkaptajn, blev kadet som 15årig, sekondløjtnant 1855, løjtnant 1858, kaptajn 1873, kommandør 1885 og kontreadmiral 1892. Var på togt med marinens skibe, sejlede i koffardifart som styrmand og var 1864 næstkommanderende på dampskibet Hekla i eskadren i Østersøens vestlige del. I 1865-68 skoleofficer ved Søkadetakademiet og tog om sommeren med kadetskibet. Carl Adolph Bruun var med fregatten Jylland til Vestindien, virkede 4 år som fyr- og vagerinspektør, fik forbedret afmærkningen ved bl.a. udlægning af fyrskibene Skagens Rev, Horns Rev og Gedser Rev. Sejlede i året 1878-79 til Vestindien som næstkommanderende på fregatten Sjælland i anledning af oprøret på St. Croix. Blev chef på skonnerten Fylla på fiskeriinspektion i Nordsøen og var 1882 Danmarks delegerede på den internationale fiskerikonference i Haag. Bruun var den første fører af skoleskibet Georg Stage og overtog ved C.F. Tietgens død 1901, stillingen som formand for stiftelsen Georg Stages Minde. Virkede i 4 år som ekvipagemester og chef for matroskorpset og blev 1892 chef for orlogsværftet. Sad som medlem af sø- og handelsretten og var formand i vestkysthavnekommissionen. Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 2. og 1. grad. Modtog Storkorset af Dannebrog. Bror til F. Th. Bruun og far til Palle Bruun.

Holmens Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:dbh)