Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk vandbygningsingeniør og professor

Født lørdag den 10. maj 1873 i København
Død fredag den 21. oktober 1910 i København

Mini-biografi: Var søn af kontreadmiral C.A. Bruun, blev 1891 student 1891 fra Herlufsholm, året efter cand.phil. og 1898 cand.polyt. som bygningsingeniør. Blev kort efter ansat ved vandbygningsvæsenet og arbejdede ved Esbjerg havn. Var derefter beskæftiget ved flere mindre arbejder, blev år 1900 assisterende ingeniør ved vandbygningsvæsenet til kystsikringsarbejderne på Agger Tange og fik fra 1904 tillige tilsyn med havneanlæggene i Skagen. Opførte havnen i årene 1906-09, omgikkes i denne tid med Skagenskunstnerne og skrev flere af kredsens lejlighedssange. Er et par gange blevet portrætteret af Michael Ancher og korresponderede med Anna Ancher hele sit liv. Palle Bruun studerede gennem tre år havnene på Færøerne og udarbejdede en glimrende oversigt over forholdene. Vandt 1909 professoratet i vandbygning ved Polyteknisk læreanstalt efter C. Ph. Tellers død. Udgav året efter Lærebog i Vands Bevægelse, der fik stor anseelse, især på grund af afsnittene om vandets strøm og bølgebevægelse samt de selvstændige iagttagelser og slutninger, der vidner om indgående kendskab og stor praktisk erfaring. Bruun modtog 1906 sammen med professor Jon Munch-Petersen: Den tekniske forenings pris for besvarelsen af en opgave angående sikring af Møns klint mod havets angreb.

Holmens Kirkegård, København 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)