Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Tysk/Dansk gehejmeråd, overkammerherre og statsmand

Født mandag den 18. marts 1678 i Schwerin, Mecklenburg, Tyskland
Død mandag den 30. januar 1758 i København

Mini-biografi: Var søn af Christian Siegfried v. Plessen, fik sin uddannelse i udlandet, ledsagede som 18årig Christian 5.s søn Carl på en udenlandsrejse. blev ansat som prinsens hofmarskal og udnævntes 1708 til overkammerherre. Prinsen flyttede med sin søster til Vemmetofte 1721 og Carl von Plessen styrede det lille hof her, fik ingen løn men hjalp i stedet med rentefri lån, havde ved prinsens død 1729 en større formue til gode, hædredes kort før Frederik 4.s død med Elefantordenen. Blev af Christian 6. udnævnt til, sammen med broderen Christian Ludvig, Iver Rosenkrantz og holsteneren Blome, at danne det første Konseil, men tog på grund af uoverensstemmelser med kongen sin afsked herfra 1733. Plessen blev ved med at hjælpe prinsesse Prinsesse Sophie Hedevig, bl.a. med udarbejdelsen af fundatsen for Vemmetofte Kloster. Gennemførte ved prinsessens død 1735 fundatsen, tilførte egne penge for at holde klosteret oppe, gav en årlig sum til gudstjenesten, forsynede alle tilhørende skoler med eksemplarer af Kristendommens Hovedartikler og testamenterede 1000 Rigsdaler til uddeling blandt fattige. Prinsessen havde testamenteret landstedet Blågård uden for Københavns Nørreport til Plessen, der tillige ejede 8 godser og satte sig et smukt minde ved oprettelsen af 16 almueskoler. Skænkede Sankt Petri Kirke maleriet Kristus på oliebjerget.