Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk læge, lektor og professor

Født lørdag den 10. september 1808 i København
Død lørdag den 30. december 1865 i København

Mini-biografi: Var søn af en juvelér, blev 1825 student fra Borgerdydskolen, tog 1831 eksamen ved Kirurgisk Akademi, siden medicinsk eksamen ved Københavns Universitetet. Vandt 1830 guldmedalje for besvarelse af den medicinske prisopgave: Exponatur anatomia et physiologia renum succenturiatorium og tog 1832 en licentiatgrad med afhandlingen De balneis russicis. Carl Edvard Marius Levy blev ansat ved Fødselsstiftelsen, forsvarede 1833 disputatsen om misfosterdannelse: De sympodia seu monstrositate sireniformi for en doktorgrad. Tog derefter på en treårig studierejse til fødselsstiftelser og børnehospitaler i Paris, Berlin og Wien. Blev ved hjemkomsten 1837 distriktslæge ved fattigvæsenet og læge ved plejestiftelsen, overtog tilsynet med hovedstadens udsatte plejebørn efter D.F. Eschricht. Levy holdt forelæsninger over børnesygdomme, svangerskabs- og fødsels-lære, blev 1840 lektor i medicin og accouchement, 1841 professor i jordemodervidenskab ved universitetet og læge ved fødsels- og plejestiftelsen, 1842 stadsaccoucheur. Var medlem af bestyrelsen for Det classenske litteraturselskab, af sundhedskollegiet, medstifter, siden formand for Den almindelige danske lægeforening. Udgav bl.a. Lærebog for Jordemødre, Kortfattet Anviisning for unge Mødre til sundhedsmæssig Forplejning af deres spæde Børn og Om Collisionen imellem Perforation og Kaisersnit. Ledede Fødselsstiftelsen med stor autoritet, gik ikke ind for at anvende kloroform til smertelindring og anerkendte heller ikke Semmelweiss' kontagiositetslære til bekæmpelse af barselfeber.

Assistens Kirkegård, København (gravsted nedlagt/findes ikke)
© www.gravsted.dk (foto:hs)