Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist og professor

Født fredag den 8. juni 1855 i Flensborg, Tyskland
Død tirsdag den 17. september 1929 i København

Mini-biografi: Var søn af sporvejsdirektør F.L. Torp, blev student 1874 og cand.jur. 1879. Arbejdede derefter som sagførerfuldmægtig og manuduktør, modtog juristen F. Hurtigkarls stipendium og foretog et års studierejse. Tog 1884 doktorgraden med afhandlingen Besiddelsen og dens Betydning i retlig Henseende. Carl Torp blev professor ved Københavns Universitet 1886 og underviste i tingsret, obligationsret og strafferet, var medlem af konsistorium, formand for stipendiebestyrelsen og 1908-09 rektor. Virkede uden for universitetet som formand for Dansk kriminalistforening og Dansk forfatterforening, var medredaktør af Tidsskrift for Retsvidenskab, medlem og en tid formand af bestyrelsen for Det forenede Dampskibsselskab. Medstifter af og bestyrelsesmedlem i flere forsikringsselskaber, borgerrepræsentant i København, medlem af den dansk-norske forfatterlovs kommission, formand for den danske afdeling af de nordiske forsikringskommissioner m.m. Blev ekstraordinær assessor i højesteret 1911. Udformede på justitsministeriets foranledning betænkning og udkast til en ny straffelov 1917, den kom siden til at danne grundlag for straffeloven af 1930. Torp må siges at være den første moderne kriminalist inden for dansk strafferetsvidenskab og fik betydning for den praktiske kriminalpolitik med sine værker Dansk Tingsret og Den danske Strafferets almindelige Del. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad af Dannebrog.