Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og politiker

Født onsdag den 23. juni 1830 i København
Død søndag den 3. april 1898 i København

Mini-biografi: Var søn af en hørkræmmer, blev som 13årig kadet, 1848 sekondløjtnant i fodfolket, deltog i Treårskrigen, udmærkede sig i Slaget ved Isted 1850 og forfremmedes til premierløjtnant. Blev ansat ved generalstaben efter at have gennemgået Den militære højskole, ledede de militære rekognosceringer i Holsten, blev souschef og siden stabschef, 1863 kaptajn, 1867 chef for krigsføringsdepotet, 1870 oberst og chef for taktisk afdeling, 1879 bataljonschef, året efter regimentschef, 1885 generalmajor og brigadechef, 1887 generalinspektør for fodfolket, 1891 generalløjtnant og chef for 1. generalkommando, forlod hæren 1894. Carl Tvermoes blev 1872 valgt til Folketinget for partiet Højre, var formand for partiets valgkomité for København efter rigsdagsopløsningen 1873, beskæftigede sig især med sager der angik militæret, satte sig altid grundigt ind i emnet og var flere gange på tale som krigsminister. Sad i flere vigtige udvalg angående både militæret, jernbanen, post- og telegrafvæsnet, lønningslovene etc. og havde en ikke ringe indflydelse. Tvermoes var imod at koncentrere alt om Københavns befæstning og forsvar på bekostning af det øvrige Danmark. Skrev under pseudonym Tilbagetoget fra Dannevirke, en protest mod major Wilhelm Kauffmanns pjece og angreb på overkommandoen, undlod dog en offentliggørelse. Modtog Storkorset, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad.