Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk overkirurg, etatsråd og professor

Født fredag den 7. december 1753 i København
Død lørdag den 16. juli 1853 i København

Mini-biografi: Var søn af en sølvpop, blev 1796 student, studerede ved Kirurgisk Akademi og virkede fra 1797 som kompagnikirurg. Var 1801-04 kirurgisk kandidat ved Frederiks hospital hos overkirurg H.C.F. Schumacher, F.C. Winsløws efterfølger, tog eksamen 1803, var fra 1805 reservekirurg og blev 1807 regimentskirurg. Carl Christopher Withusen modtog et rejsestipendium, studerede 1807-10 hos kirurger i Tyskland og Frankrig, studerede oftalmologi hos tidens berømteste øjenlæge G.J. Beer i Wien. Fik praksis som øjenlæge i Lyngby, foretog 1810 sin første, vellykkede stæroperation, flyttede 1811 til København, blev adjunkt ved Kirurgisk Akademi, 1816 ekstraordinær og 1819 3. ordinære professor. Udnævntes samme år til overkirurg ved Frederiks hospital og blev medlem af sundhedskollegiet. Fik genoprettet afdelingens orden og renommé og blev med sin kirurgiske dygtighed som diagnostiker og operatør, sit ry som øjenlæge en af tidens førende kirurger. Withusen udnævntes 1830 til hofkirurg og blev 2. professor ved akademiet, fratrådte stillingen ved Frederiks hospital og efterfulgtes her af Gundelach Møller. Holdt teoretiske forelæsninger over operations- og bandagelære samt kirurgisk anatomi, blev 1842 professor ordinarius ved universitetet og medlem af direktionen for Blinde- og døvstumme-instituttet samt Frederiks hospital. Fik titel af etatsråd og konferensråd, Blev Ridder af Dannebrog, Kommandør og Dannebrogsmand. Far til Carl Withusen.