Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højesteretsdommer

Født lørdag den 9. december 1871 i København
Død torsdag den 30. maj 1940 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af maleren Godtfred Rump, blev 1889 student fra Metropolitanskolen, læste jura og tog kandidateksamen 1895. Virkede de næste 4 år som amtsfuldmægtig i Hjørring, herredsfuldmægtig i Børglum herred og sagførerfuldmægtig i København. Blev 1899 ansat i justitsministeriet og var samtidig assistent i overformynderiet. Carl David Rump blev 1909 udnævnt til fuldmægtig i justitsministeriet og til assessor i kriminal- og politiretten, var et år næstformand i sø- og handelsretten, overgik 1917 til landsover- samt hof- og stadsretten, udnævntes 1923 til højesteretsdommer. Tog sig som undersøgelsesdommer især af større bedragerisager som "Cordosasagen", bankbesvigelser i Ålborg og Roskilde m.v. Blev 1922 valgt til formand i kommissionen til undersøgelse af sammenbruddet i Landmandsbanken og foretog den omfattende forundersøgelse mod de sigtede, der siden førte til højesteretsdommen af 29.9.1923. Rump var medredaktør af Ugeskrift for Retsvæsens domssamling, udgav Realregister til Domssamlingerne i civile Sager og sammen med Eyvind Olrik: Systematisk Oversigt over Domme i kriminelle Sager 1895-1914, senere en fortsættelse til 1924. Overtog i Tidsskrift for Retsvidenskab meddelelserne fra dansk højesterets praksis og kommenterede dommene nøjagtigt og skarpsindigt. Rump var medlem af retsplejeudvalget, næstformand i den danske dommerforening og formand for livsforsikringsnævnet og skadesforsikringsnævnet.