Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højesteretsdommer

Født tirsdag den 2. oktober 1866 på Frederiksberg
Død fredag den 21. december 1934 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af maleren Henrik Olrik, blev 1883 student fra Metropolitanskolen, læste jura og tog kandidateksamen 1888. Blev 1891 ansat som assistent i justitsministeriet, var tillige nogle år sagførerfuldmægtig og blev 1905 fuldmægtig. Eyvind Olrik havde som ung kandidat arbejdet som protokolfører i kriminal- og politiretten og vendte nu tilbage som assessor. Havde sat sig grundigt ind strafferet og 1897 udgivet en bog om tilregnelighedsspørgsmålet i strafferetten samt en stor afhandling i Tidsskrift for Retsvidenskab VI om lejligheds- og vaneforbrydere. Olrik ønskede en modernisering af strafferetten, blev 1908 medlem af overværgerådet og var formand for De Jyske Sager til 1916, overgik til overretten 1913, til højesteret 1917. Var medredaktør af Nordisk Tidsskrift for Strafferet, kommenterede heri afsagte domme og udgav sammen med C.D. Rump, systematiske oversigter over domme i kriminelle sager 1895-1914 og 1915-24. Olrik skrev adskillige artikler til Ugeskrift for Retsvæsen, bl.a. om Lægens Tavshedspligt. Oprettede sammen med hustuen Ida, et legat til støtte for samfundsvidenskabelige studerende ved Københavns Universitet. Olrik var udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, samt Kommandør af 2. og 1. grad.