Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk botaniker, redaktør og forfatter

Født tirsdag den 18. februar 1879 i Valsølille, Ringsted
Død tirsdag den 28. marts 1944 i Vangede

Mini-biografi: Var søn af en lærer, blev student 1896 og var begyndt på et jurastudium, mistede hurtigt interessen og skiftede til naturhistorie med botanik som hovedfag og blev mag.scient. 1909. Carl Ferdinandsen arbejdede derefter som assistent ved universitetets botaniske museum, blev siden forsøgsleder ved statens plantepatologiske forsøg og erhvervede 1919 doktorgraden med afhandlingen Undersøgelser over danske Ukrudtsformationer paa Mineraljorder. Ferdinandsen efterfulgte året efter F. Kølpin Ravn som professor i plantepatologi ved landbohøjskolen, gennemførte dennes planer om en stor forsøgsinstitution og fik opført og indrettet Statens plantepatologiske Forsøg i Lyngby. Ferdinandsen gjorde en stor indsats som leder af statens tilsyn med plantesygdomme, fik bl.a. begrænset udbredelsen af kartoffelbrok. Blev tidlig kendt som videnskabelig mykolog, udgav sammen med studiekammeraten Øjvind Winge adskillige bidrag til den danske og tropiske svampeflora samt en Mykologisk Ekskursionsflora, der udsendtes af Foreningen til svampekundskabens fremme og skrev selv yderligere omkring 120 større og mindre botaniske og plantepatologiske afhandlinger, var medstifter og medredaktør af Friesia (Nordisk mykologisk tidsskrift). Udgav sammen med N. Fabritius Buchwald Fysiogene Plantesygdomme I-II, sammen med C.A. Jørgensen Skovtræernes Sygdomme og medvirkede ved udgivelsen af Jakob E. Langes Flora Agaricina Danica. Ferdinandsen blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 1932.