Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk matematiker

Født fredag den 11. juli 1851 i Helsingør
Død tirsdag den 30. december 1930 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af politidirektør V. Crone, blev 1869 student fra Metropolitanskolen, tog året efter filosofikum og adgangseksamen til Polyteknisk læreanstalt. Studerede siden matematik på universitetet, tog 1875 magisterkonferens og modtog en guldmedalje for en afhandling om cirkelsystemer i planen. Var fra 1878 lærer ved søofficersskolen, tog 1881 doktorgraden ved et arbejde om flader af fjerde orden med tilbagegangskeglesnit. Christian Crone var i flere år docent i matematik ved landbohøjskolen, virkede som eksaminator og censor ved almindelig forberedelseseksamen og ved den matematiske bearbejdelse af Meteorologisk instituts vandstandsobservationer. Blev 1896 medlem af kontrolkomiteen for Dansk Folkeforsikringsanstalt, valgt til formand 1922, var medlem af bestyrelsen for Livsforsikringsselskabet Mundus og af kontrolkomiteen for Livsforsikringsselskabet Hafnia. Skrev flere afhandlinger i det danske tidsskrift for matematik, i Mathematische Annalen og i Acta mathematica. Crone var tillige medudgiver af nogle geometriske modeller af udfoldelige flader, forfatter af hydrografiske undersøgelser, matematiske lærebøger for søofficersskolen og landbohøjskolen. Udgav 1925 et skrift i anledning af Matematisk forenings halvtredsårsjubilæum og blev ved samme lejlighed udnævnt til æresmedlem af foreningen. Crone blev Ridder af Dannebrog 1899 og Dannebrogsmand 1921.