Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politidirektør og etatsråd

Født onsdag den 10. november 1813 i Nyborg
Død tirsdag den 18. oktober 1887 i Hornbæk, Helsingør

Mini-biografi: Var søn af en amtsforvalter, blev 1830 student, læste jura og tog eksamen 1835, fik ansættelse i det danske Kancelli, blev siden fuldmægtig på borgmesterkontoret i Helsingør. Var 1840 auditør ved det fynske Infanteriregiment i Fredericia, 1843 ved 6. Dragonregiment i Odense og blev 1845 overauditør. Vilhelm Crone udnævntes 1849 til by foged og politimester i Helsingør, var tilknyttet de Nationalliberale, der var fremtrædende i regeringen og fik ved om organiseringen af Københavns Politi 1863 til opgave at gennemføre tidens idéer på dette område. Fik med organisatorisk evne og streng ordenssans givet politiet en anden støbning, sørgede for samarbejde mellem afdelingerne, imellem over- og underordnede og prøvede at indgyde alle, interesse og ansvarsfølelse i tjenesten. Crone regulerede det offentlige liv ved politivedtægterne i beværtninger og på offentlige steder, hørte på befolkningens klager, men forstod at tillempe reglerne til de flestes tilfredshed. Var bevidst om borgernes rettigheder, brugte sjældent magt og undgik sammenstød, foretrak at stoppe optøjer inden de tog fart. Stod i et godt forhold til borgerrepræsentationen og mødte kun sjældent modstand ved sine indstillinger. Crone udnævntes til etatsråd, til Kommandør af 2. og 1. grad af Dannebrog, modtog ved sin fratrædelse i 1887 Storkorset. Far til matematiker Christian Crone.