Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højskoleforstander, etatsråd, præst og politiker

Født søndag den 1. januar 1792 i København
Død onsdag den 31. marts 1875 i København

Mini-biografi: Var søn af en norsk bankrevisor, blev i 1809 student, læste teologi og tog 1816 kandidateksamen. Blev 1822 indstillet til sognepræst for Tølløse samt Ågerup af etatsråd Peter Christian Zeuthen, blev 1826 dr.phil., fik titel af professor, giftede sig med Zeuthens datter og efterfulgte Johan Ludvig Heiberg som lektor i dansk ved Kiels universitet. Underviste i dansk litteratur og sprog, udgav 1831 en Dansk Læsebog om sprogets historiske udvikling, var selv påvirket af Grundtvigs mytologi samt verdenshistorie. Christian Flor agiterede sammen med Christian Paulsen og Nis Lorenzen mod hertugdømmernes ret, stillede krav om dansk rets- og øvrighedssprog i Nordslesvig. Fik sammen med P.C. Koch, i 1838 kongelig bevilling til udgivelse af ugebladet Dannevirke, skabte i 1840, sammen med Frederik Fischer: Ugeblad for Aabenraa. Flor grundlagde 1844 Rødding Højskole, var forstander i 2 år, rejste derefter til København, samlede efter regeringens ønske en skare slesvigske studenter og tog til Nordslesvig for at rejse en folkehær, arbejdede med støtte fra staten samt pressen i Sønderjylland 1849-50 og samlede 8.897 underskrifter om Slesvigs forening med Danmark, valgtes til rigsrådet af mindretallet i den slesvigske stænderforsamling og fik genåbnet Rødding Højskole. Var medstifter af Dannevirke-foreningen, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.