Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker

Født mandag den 30. marts 1795 på Lilholt, Halk, Haderslev
Død onsdag den 14. marts 1860 på Lilholt, Halk, Haderslev

Mini-biografi: Var søn af gårdmand, overtog i 1815 fædrenegården, blev sognefoged samt kirkeværge, kom på kant med de tyske embedsmænd og mistede begge embeder. Valgtes 1834 til stænderdeputeret for den liberale gruppe, men var også under indflydelse af professorerne Christian Paulsen samt Christian Flor. Nis Lorenzen stillede 1836 forslag om afskaffelse af latin og tysk i styrelsen og retsplejen, gentog forslaget igen i samlingen 1838, hvor det blev vedtaget og i 1940 udstedte Christian VIII, det såkaldte "sprogreskript", der indførte dansk rets- og øvrighedssprog ned til Flensborg Fjord. Nis Lorenzen var på Peter Hiort Lorenzens side, begge forsvarede sprogreskriptets gennemførelse og bekæmpede det slesvig-holstenske forslag om afskaffelsen af den danske udgave af Stænder-tidende og begge holdt taler på dansk, i stænderforsamlingen 1842. Nis Lorenzen deltog året efter i forberedelserne til Skamlingsbanke-mødet og dannelsen af Den Slesvigske Forening, holdt 1846 tale på dansk i stændersamlingen, var fører af det danske mindretal og ved krigens udbrud 1848, med til at udstede et opråb til den slesvigske bondestand om at søge frihed samt frelse fra Danmark. Nis Lorenzen måtte siden vige pladsen ved stændervalgene, for folk som Laurids Skau og H.A. Krüger, sad dog fra 1858 som medlem af det nyoprettede Haderslev amtsråd.