Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk præst og professor

Født tirsdag den 10. maj 1768 i Døstrup, Tønder
Død onsdag den 17. marts 1847 i København

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, blev 1785 student, virkede en tid som huslærer på Næsbyholm, læste derefter teologi og tog 1792 embedseksamen. Blev straks efter kapellan ved Garnisons Kirke og var tillige prædikant ved Det Harboeske Enkefruekloster. Christian Frederik Brorson giftede sig i 1794, forfremmedes 1797 til residerende kapellan, blev 1804 ansat som præst ved det civile arresthus og blev samtidig lærer ved Landkadetakademiet, fik 1808 titel af professor og blev 1815 sognepræst ved Garnisons Kirke. Brorson var en populær præst, der holdt nogle gode inspirerende prædikener og fik rosende omtale af bl.a. forfatteren E.C. Werlauff. I 1828 klagede overretsassessor Niels Møller Spandet dog over Brorson, der ved hans barns dåb havde udeladt Forsagelsen og brugt en kortere Trosbekendelse. Kancelliet og biskop Balthasar Münter indskærpede herefter præsterne, at de skulle følge de foreskrevne regler. Brorson fik et par blinde konfirmander og var siden optaget af blindesagen, var i 1811 primus motor ved oprettelsen af Blindeinstituttet og deltog herefter aktivt som medlem af bestyrelsen resten af sit liv. Brorson fratrådte i 1831 som lærer ved Landkadetakademiet, fortsatte dog med at undervise i religion og moral uden at få løn. Fik 1843 rang med biskopper og udnævntes 1847 til Kommandør af Dannebrog.

Garnisons Kirke, København 2020
© www.gravsted.dk (foto:va)