Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født fredag den 1. august 1777 i Fredensborg
Død torsdag den 31. oktober 1867 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af Ove Høegh-Guldberg, blev som 5årig, på Christian 7.s befaling, ansat som sekondløjtnant à la suite ved garden til hest og blev i 1790 premierløjtnant à la suite. Fik en omhyggelig opdragelse samt en alsidig uddannelse i hjemmet, kom 1797 i tjeneste ved jyske Dragonregiment og blev i 1799 ritmester. Christian Høegh-Guldberg var en fremragende rytterofficer og blev i 1811 udnævnt til major, deltog 1813 i felttoget med stort mod, først under Niels Engelsted i de jyske lette Dragoners kampe, derefter i træfningen ved Gudow, tog i de fynske lette dragoners slag ved Sehested kommandoen og førte et vellykket angreb på det fjendtlige fodfolk, der flygtede til alle sider. Blev i 1816 oberstløjtnant, 1826 oberst, 1831 regimentschef, 1840 generalmajor, 1842 chef for 1. kavaleri-brigade og i 1848 generalløjtnant samt kommanderende general i Nørrejylland og på Fyn. Var trods sin alder, stadig handlekraftig og selvskreven til at blive kommandør for felthæren, blev af A.F. Tscherning vraget til fordel for Frederik Læssøe og forlod i 1850 hæren. Modtog Storkorset og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt til Kommandør af Dannebrog. Var bror til Frederik og Julius Høegh-Guldberg.