Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter og professor

Født tirsdag den 19. marts 1771 i København (andre kilder 26/3)
Død tirsdag den 21. september 1852 i København (andre kilder: 22/9)

Mini-biografi: Var søn af Ove Høegh-Guldberg, dimitteredes 1790 privat, tog artium med udmærkelse og blev 1797 lektor i dansk sprog på Blaagaard Seminarium. I 1803 ansat som lærer hos Arveprinsesse Caroline, fik 1804 titel af professor, var under Englandskrigene med hoffet i Kiel og blev her til 1810. Frederik Høegh-Guldberg blev 1813 lærer i dansk ved Artillerikadetinstituttet i København, varetog stillingen her i mere end 20 år, virkede tillige ved den senere oprettede militære højskole, læste dansk med H.C. Andersen i digterens første tid i København. Havde ved siden af lærergerningen, en omfattende forfattervirksomhed, leverede stof til adskillige blade og tidsskrifter. Skrev bl.a. elegien, Assistenskirkegaarden, Grundtræk til en Skildring af det danske Undervisningsvæsens Begyndelse, Fremgang og Tilvæxt, Dannersprogets Retskrivning og Toneklang, oversatte August Hermann Niemeyers Grundsætninger for Opdragelse og Undervisning, bearbejdede en lærebog af Christian Gotthilf Salzmann og udgav den som Peder Jensens ABC og Læsebog, skrev flere pædagogiske afhandlinger og opdragende bøger for almuen. Fik 4 skuespil opført på Det Kongelige Teater: syngestykkerne Lise og Peter og Aftenen, lystspillene Vennen paa Rejsen og Aften er ikke Morgen lig, ingen af dem fik en varig plads i repertoiret. Høegh-Guldberg Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog. Var bror til Julius Høegh-Guldberg.