Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk købmand, etatsråd og mæcen

Født torsdag den 6. september 1787 i København
Død mandag den 23. november 1840 i København

Mini-biografi: Var søn af en vinhandler, fik efter skoletiden en handelsuddannelse i udlandet og tog ved hjemkomsten i 1808 borgerskab som vinhandler i København. Fik med tiden oparbejdet en stor forretning, blev kongelig hofleverandør og tildeltes adskillige tillidshverv. Var 1808-16 fattigforstander, 1824-35 medlem af de 32 mænds forsamling. Interesserede sig for kunst og musik, samlede datidens mest ansete musikere samt kunstnere i sit smukke hjem og ydede dem støtte på forskellige måder. Maleren Wilhelm Bendz fik til opgave at udføre det kendte Waagepetersenske familiebillede, der i dag kan ses på Statens Museum for Kunst, i 1836 udførte Wilhelm Marstrand et lige så kendt familiebillede, som opbevares på Frederiksborgmuseet, hvor man også finder Marstrands maleri Et musikalsk aftenselskab hos grosserer, vinhandler Waagepetersen fra 1834, blandt andre, der har foreviget Waagepetersen er Christian Horneman, Louis Aumont samt H.W. Bissen med en buste. Christian Waagepetersen fik i 1831 kongelig bevilling til at knytte sit fornavn Waage til slægtsnavnet og var dermed blandt de første danskere, som fik navneforandring. Fik titel af etatsråd og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog. Var far til 9 børn, hvoraf en del fik et musikalsk mellemnavn som Haydn, Beethoven samt Mozart Waagepetersen, der overtog vinhandelen.