Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk generalpostdirektør

Født mandag den 2. juli 1753 i Porsgrund, Norge
Død onsdag den 26. juni 1839 i København

Mini-biografi: Var søn af en tolder, blev 1767 student, læste jura og tog 1773 kandidateksamen. Mistede samme år sin far og forblev nogle år i hjemmet for at gøre boet op. Rejste derefter til København for at studere fransk og tysk og blev 1776 ansat som kopist i finanskollegiets sekretariat. Christian Wilhelm Lange søgte flere gange forgæves at få et dommerembede i Norge, fik 1783 i stedet ansættelse ved Lottosagerne, udnævntes snart til fuldmægtig og blev 1784 chef for det nyoprettede generalrevisionskontor for kasseekstrakter, i 1785 chef for finanskollegiets sekretariat. Var fra 1788-1803 tillige sekretær ved Fonden ad usus publicos, fra 1794 assessor i finanskollegiet og tredje direktør i finansdirektionen. Ved generalpostdirektør Theodor Holmskiolds død 1793 var der underskud i kasserne og Lange blev tilforordnet postdirektionen, som finanskyndigt medlem med sæde og stemme som de andre direktører. Fik indført et nyt afregningssystem, der ikke kun afslørede et stort bedrageri, men også var forebyggende og fik tillige opsparet store summer til gavn for postvæsenets senere udvikling. Fik 1833 udnævnelsen til generalpostdirektør, tog sin afsked 1835, men forblev dirigerende medlem af direktionen for pensionskassen. Fik titel af justitsråd, etatsråd, konferensråd og gehejmekonferensråd. Modtog Storkorset, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af Dannebrog.