Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk ingeniør og borgmester

Født fredag den 2. april 1841 på Tanderup, Snejbjerg, Herning
Død søndag den 11. april 1915 i København

Mini-biografi: Var søn af en proprietær, blev student 1958, cand.phil. året efter og tog 1860 polyteknisk adgangseksamen. Blev 1866 cand.polyt. i ingeniørfaget, derefter ansat som assisterende ingeniør ved bygningen af Christian 9.'s bro 1869 ved anlægget af Roskilde-Køge banen. Christian Krarup Øllgaard arbejdede under Isaac Tegner 1870 ved anlægget af de jysk-fynske baner, forfremmedes til afdelingsingeniør, arbejdede ved projektering af Lunderskov-Esbjerg-Varde banen, ved dampfærgeanlæg i Fredericia og Strib og anlæg af dampskibsmole i Nyborg. Blev 1872 havnebygmester i København og udførte flere store arbejder, som nye bolværk fra Toldboden til Larsens plads, anlæg af Refshaleøen, ombygning af Langebro, uddybning af Slotsholmens kanaler og ombygning af Holmens bro. Øllgaard blev 1885 teknisk borgmester i København, fik bygget byens første elektricitetsværk, oprettet belysningsvæsen, gennemført kloakplanen som stadsingeniør Charles Ambt forestod, opført ny hovedbrandstation, omordnet sporvejene og indført elektrisk drift m.m. Øllgaard var medlem af sundhedskommissionen, formand for bygningskommissionen, medlem af Københavns havneråd, af kommissionen vedrørende ordning af jernbaneforholdene i og ved København, formand for Dansk ingeniørforening, medlem af kommissionen vedrørende genopførelsen af Christiansborg Slot, formand for kommissionen angående foranstaltninger til afhjælpning af Ribes økonomiske forhold o.a. Fik titel af etatsråd, blev siden konferensråd, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. grad.