Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk kammerherre og radiorådsformand

Født lørdag den 25. april 1868 i København
Død tirsdag den 15. januar 1957 i København

Mini-biografi: Var søn af en kammerjunker, blev student 1885 og cand.jur. 1890. Blev assistent i indenrigsministeriet 1894, siden ministersekretær og 1899 ansat i ministeriet for offentlige arbejder, virkede her i 40 år. Christian Lerche udnævntes 1908 til kommissarius ved statslige og private jernbaneanlæg på øerne og i Jylland. Blev efter sin pensionering kommissarius for anlægget af motorvejen Rødbyhavn-Storstrømsbroen. Var en dygtig og praktisk administrator og fik hurtigt nye opgaver, sad som formand for luftfartsrådet, var medlem af statsinventariekommissionen, sad i Christiansborg Slots byggeudvalg, Grundejerbankens tilsynsråd, bestyrelsen for det københavnske ejendomssocietet, i repræsentantskabet i foreningen til understøttelse af dannebrogsridderes efterladte o.a. Var 1925 blevet formand for radiorådet og fik gennemført, at kammersanger Emil Holm blev driftsleder af programvirksomheden, fik opbygget radioens indre struktur og opført langbølgesenderen i Kalundborg og mellembølgesenderen i Herstedvester. Lerche var en god forhandler med myndighed og juridisk indsigt, gjorde en stor indsats på internationale kongresser, fik sikret Danmark stationsplaceringer inden for det trængte bølgelængdeområde og blev vicepræsident i den internationale radiounion. Skrev Spredte Erindringer fra et langt Liv, som delvis offentliggjortes i Tidsskrift for Radio og Fjernsyn. Lerche havde titel af Kammerherre, modtog Fortjenstmedaljen i guld, var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad.