Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk bankdirektør, etatsråd og højesteretssagfører

Født torsdag den 27. september 1804 på Frederiksberg
Død tirsdag den 21. februar 1865 i København (anden kilde: 22. februar)

Mini-biografi: Var søn af kongelig konfessionarius M.F. Liebenberg, blev student 1822, læste jura og tog 1826 kandidateksamen. Blev 1829 kancellist ved Generalauditoriatet for Landetaten, var fra 1830 også auditør i Armeen, startede 1833 virksomhed som højesteretsadvokat. Var skarpsindig og rolig varetog sine klienters interesse med stor omhu, blev især kendt for defensoraterne for politikerne Orla Lehmann og C.F. Wegener. Carl Liebenberg ordnede private juridiske forretninger for Grevinde Danner og blev 1854 udnævnt til kabinetssekretær hos kong Frederik VII, bevarede kun stillingen i to år, valgte selv at fratræde på grund af uenigheder med Carl Berling og Regeringen Andræ. Liebenberg blev i 1857 beskikket til formand for bestyrelsen af den, i anledning af pengekrisen, oprettede midlertidige lånekasse for kongeriget og klarede opgaven tilfredsstillende. Blev 1860 direktør for Det kongelige oktrojerede almindelige Brandassurancekompagni for Varer og Effekter og 1861 valgt til direktør for Nationalbanken. Kom til at spille en større rolle i det politiske liv efter krigen 1864, udtalte sig kraftigt mod det nationalliberale parti og udgav to pjecer: Om at rydde Kongen af Vejen og Om Troskab mod Kongen og Danmark. Havde ellers været talsmand for ejderdanismen og tilhænger af ministeriet C.C. Hall. Liebenberg blev justitsråd, etatsråd, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.