Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, redaktør og litteraturhistoriker

Født fredag den 2. januar 1829 i Skanderborg
Død torsdag den 3. december 1885 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af oberst Gottfried Rosenberg, blev 1846 student, læste jura, vandt 1850 universitetets guldmedalje for en besvarelse om C.M. Bellmans poetiske ejendommelighed. Tog juridisk kandidateksamen 1854, fik ansættelse i kultusministeriet og avancerede 1863 til fuldmægtig. Carl Rosenberg var medarbejder ved M. Steenstrups Dansk Maanedsskrift, udgav 1860 en illustreret verdenshistorie, blev 1861 dr.phil. for en afhandling om Rolandskvadet og offentliggjorde 1862 en undersøgelse af de ældste oldnordiske versemåls rytmiske beskaffenhed i Nordisk Universitets-Tidsskrift. Blev 1865 formand for Nordisk Samfund i Danmark og var medredaktør af Nordisk tidskrift for politik, ekonomi och litteratur. Udtalte sig kritisk om krigsminister Waldemar Raasløff og fik det ultimatum at opgive sin politiske skribentvirksomhed eller fratræde embedet, valgte det sidste. Rosenberg levede nu af at skrive artikler i Fædrelandet og redigere forskellige foretagender, var tilhænger af Grundtvigs livssyn, men afskyede Georg Brandes'. Fik en del bøger udgivet af Udvalget for folkeoplysnings fremme, bl.a. Træk af Livet paa Island i Fristats-Tiden, Internationale, Danmark i Aaret 1848, Gustav Adolf. Fik ikke afsluttet hovedværket Nordboernes Aandsliv fra Oldtiden til vore Dage om hedenold, middelalderen og det religiøse liv i den gammellutherske tidsalder. Rosenberg virkede tre semestre som docent i dansk litteraturhistorie. Far til forfatteren P.A. Rosenberg og skuespillerinden Soffy Walleen.