Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, dommer og etatsråd

Født mandag den 21. juni 1858 i Randers
Død mandag den 31. august 1931 i København

Mini-biografi: Var søn af en hofjægermester, blev 1876 student og tog 1882 juridisk kandidateksamen 1882, arbejdede derefter en tid som fuldmægtig hos Charles Shaw og Sophus Nellemann. Blev 1886 assistent i justitsministeriet, 1892 fuldmægtig, året efter ekspeditionssekretær, 1895 kontorchef i justitsministeriet og 1896 assessor i landsover- hof- og stadsretten. Didrik Nyholm var fra 1896 medlem af de blandede domstole i Egypten, kom 1902 til Cairo, blev 1909 formand for Cairo-tribunalets handelsafdeling, 1916 vicepræsident og 1920 præsident for samme. Var fra 1913 medlem for Danmark af voldgiftsdomstolen i Haag, indvalgtes i Institut de droit international og indtrådte 1922 i den i henhold til folkeforbundsakten oprettede faste domstol for mellemfolkelig retspleje i Haag, havde sit virke her til valgperiodens udløb 1931. Nyholm var den eneste professionelle dommer ved Haag-domstolen, ydede en betydelig indsats og var her og i sin tid i Egypten med til at gøre Danmark kendt og anset i internationale juridiske og diplomatiske kredse. Var senior i Studenterforeningen, medlem af dennes økonomiudvalg, konsulent for Dagmarteatret og en kort tid medlem af de i henhold til fredstraktaterne oprettede Tribunaux Arbitraux Mixtes i Paris. Fik titel af etatsråd, modtog Storkorset, udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør af 2. grad.