Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk præst, lærer og direktør

Født lørdag den 8. december 1781 i Fensmark, Næstved
Død fredag den 23. november 1860 i København

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, dimitteredes 1799 fra Borgerdydskolen i København og tog 1804 teologisk embedseksamen. Arbejdede en tid som lærer, blev 1807 sognepræst i Fensmark og Rislev, forflyttedes 1812 til Glumsø og Bavelse, 1829 til Raklev, blev samtidig provst for Arts samt Løve herreder og siden sognepræst i Herlufmagle og Tybjerg samt provst for Tybjerg Herred. Eggert Christopher Tryde var fra 1838 sognepræst for Vor Frue Kirke i København og Sjællands stiftsprovst, blev 1854 udnævnt til kongelig konfessionarius. Sad som meddirektør af Bibelselskabet og af kommissionen, der gennemgik Jakob Peter Mynsters udkast til nyt ritual og alterbog, var medlem af den kongelige direktion for Borger- og Almueskolevæsenet i København samt meddirektør af pastoralseminariet, underviste her i praktisk teologi. Blev 1853 medlem af en kirkekommission, premierminister Anders Sandøe Ørsted nedsatte, var 1856 blandt de tolv mænd, der indgav forslag om grundlag for dannelsen af et kirkerepræsenterende organ. Tryde udgav flere prædikener og deltog i mange forhandlinger om kirkelige og filosofiske emner. Støttede Grundtvig, både da denne 1817 blev angrebet af Christian Molbech og igen da Grundtvig, sammen med J.C. Lindberg, i 1826 angreb A.S. Ørsted for ytringer om præsteeden. Tryde udnævntes til æresdoktor ved universitetet og til Kommandør af Dannebrog.