Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk grosserer og direktør

Født tirsdag den 2. november 1909 i København
Død søndag den 11. april 1976

Mini-biografi: Var søn af en direktør, blev i 1928 student fra Øregård Gymnasium og tog året efter filosofikum. Fik en handelsuddannelse i A/S Ravnkilde & Co., videreuddannede sig i Hamburg, Paris samt London, blev i 1932 ansat som prokurist i A/S Ravnkilde & Co. og blev direktør 1937. Ejler Rasmussen var bestyrelsesmedlem i Dampskibsselskabet Dannebrog, A/S Dagbladet Børsen, A/S Dansk Læder- & Skotøjsindustri, Københavns Discontokasse Bank-Aktieselskab, medlem af Grosserer-Societetets repræsentantskab, af International Council of hide & skin sellers' associations, af Erhvervenes Indsamlingskontrol, handelskyndigt medlem af Østre Landsret, medlem af eksportkreditrådet, af bestyrelsen for A/S De forenede Papirfabrikker, for H. Christensen og Søn A/S, for Viggo Borch A/S, medlem af repræsentantskabet for Privatbanken i København, af bestyrelsen for Egmont H Petersens Fond, Københavns fondsbørs, Dansk Krigs-Søforsikring for varer og af repræsentantskabet for Pensionsforsikringsanstalten A/S. Var formand for bestyrelserne for Ejler Rasmussen & Co. A/S, A/S The Dominion Belting Co. & Hans Winthers Garverier, A/S Axel Petersen & Fritsche, Foreningen af danske Hudegrossister, Foreningen af danske Grossister og Eksportører i Hudebranchen, Erhvervenes fællesudvalg om skattespørgsmål, det Skandinaviske Arbitragekammer for Huder og Skind samt for Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme og næstformand for Grosserer-Societetets Komite. Udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog.