Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk overførster

Født mandag den 27. juni 1859 i Hellebæk
Død torsdag den 15. februar 1940 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en etatsråd, tog eksamen som forstkandidat på landbohøjskolen 1885 og beskæftigede sig herefter med planlægningsarbejde de næste tre år, blev i 1888 ansat som skovrider ved det 3. af Frijsenborg 5 distrikter. Ernst Moldenhawer blev overførster 1913 og virkede som sådan til sin død, var den førende forstmand inden for tyndingshugst og påkaldte sig opmærksomhed blandt danske fagfæller og udenlandske der besøgte Frijsenborgs skove. Man diskuterede dog livligt om ikke en så stærk tynding ville medføre tilvækst tab, Moldenhawer valgte et antal bevoksninger, der ved hver tynding blev fulgt med træmålinger. Det viste sig at træerne fik en hurtig værditilvækst, samtidig fik skovbunden mere lys og som følge heraf en god jordbundstilstand. I 1920'erne begyndte forstmændene at interessere sig for endnu stærkere tyndingshugst, den såkaldte dauerwaldbevægelse, som skovrider Knud Helge Mundt var en varm fortaler for, Moldenhawer blev trods sin efterhånden fremskredne alder grebet af idéen, der jo kunne betegnes som en videreføring af Frijsenborghugsten. Moldenhawer var medlem af statens forstlige forsøgskommission, af bestyrelsen for Dansk Skovforening, af skovforeningens udvalg vedrørende lens- og stamhuses overgang til fri ejendom og af Dansk arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse. Blev hædret med titlen Ridder af Dannebrog i1934 og blev Dannebrogsmand 1938.