Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, journalist, kultus- og indenrigsminister

Født lørdag den 21. september 1850 i Karrebæksminde, Næstved
Død søndag den 1. februar 1920 i København

Mini-biografi: Var søn af en skibsfører, tog 1869 skolelærereksamen fra Blågårds Seminarium og arbejdede derefter en tid som huslærer. Søgte og fik stillingen som redaktør af Kolding Folkeblad, som Chresten Berg sendte på gaden første gang 1872. Enevold Sørensen havde sans for journalistisk arbejde, forstod sig på både administration og redigering og satte sit præg på Kolding Folkeblad med solidt oplysende politiske artikler. Blev 1883 medlem af byrådet, fik stor kommunal indflydelse, valgtes 1887 til Folketinget i Vonsild, genvalgtes 1890, faldt 1892 og søgte forgæves nyvalg 1895. Sørensen blev 1898 valgt til Folketinget i Koldingkredsen og blev på posten til 1919, blev derefter kongevalgt landstingsmand. Var i Folketinget knyttet til Venstrereformpartiet, blev medlem af finansudvalget og ved systemskiftet 1901 udnævnt til indenrigsminister i det første venstreministerium. Gennemførte den kommunale skattelov af 1903 og flere andre sociale foranstaltninger. Overtog kultusministeriet i 1905, da ministeriet J.C. Christensen afløste ministeriet J.H. Deuntzer og gennemførte her bl.a. lønningsloven for lærere samt en teaterlov. Fortsatte som kultusminister i ministeriet Neergaard 1908 og i ministeriet Holstein-Ledreborg. Sørensen var i årene 1913-16 medlem af finansudvalget og gjorde sig især gældende som ordfører under grundlovssagens behandling. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1 grad.