Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rektor

Født tirsdag den 24. september 1782 i Odense
Død fredag den 6. oktober 1854 i København

Mini-biografi: Var søn af professor Johan Henrik Tauber og bror til E. Tauber. Blev år 1800 student og tog teologisk attestats 1804, efter at have gennemgået den teologiske og filologiske klasse i D.G. Moldenhawers pædagogiske seminarium. Blev 1805 adjunkt i Århus, 1814 overlærer og 1818 rektor i Kolding. Erich Giørup Tauber var ualmindelig velbegavet, men afslog dog tilbuddet om et universitetsprofessorat, følte sig ikke egnet for samlet videnskabeligt arbejde i enkelte fag. Fik 1822 stillingen som direktør for det nystiftede Sorø akademi og skole, hvilket viste sig at være en for stor opgave. Tauber kunne ikke enes med lærerpersonalet, universitets- og skoledirektionen, blev fysisk svækket og tog 1830 sin afsked på ventepenge. Konstitueredes dog året efter som rektor ved Frederiksborg lærde skole, var heller ikke denne opgave voksen og viste en uheldig optræden, især da skolen brændte 1934. Tauber kom under anklage, blev 1836 frikendt ved højesteret, men frataget stillingen som rektor. Tauber havde i flere år samlet materiale til et værk om det lærde skolevæsens historie i Danmark og efterlod sig flere håndskrevne samlinger og optegnelser af historisk værdi. Udgav Historia scholce cathedralis Arhusiensis, Udsigt over Sorø Academies Forfatning 1623-1665 samt Breve fra Kolding. Fik 1931 titel af etatsråd.