Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk universitetslektor, filosof og lærer

Født mandag den 3. maj 1915 i Sabro, Aarhus
Død mandag den 19. maj 1958 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en lærer, studerede historie på Aarhus Universitet og på Københavns Universitet, blev 1940 cand.mag. Var blevet opmuntret og inspireret af sine undervisere, der talte kapaciteter som Hartvig Frisch, Carsten Høeg, Erik Arup samt Johan Plesner og blev tillige stærkt påvirket ved et kursus den svenske nationaløkonom Eli Heckscher afholdte i Aarhus 1936. Erik Bach besvarede en prisopgave om den byzantinske lovgivning om bondejord og militærgods i 10. århundrede og publicerede 1942 afhandlingen Les lois agraires byzantines du Xe siede. Var en tid ansat ved Instituttet for Historie og Samfundsøkonomi, virkede som vikar ved Sjællands Landsarkiv og Rigsarkivet. Blev 1943 ansat på Zahles Skole og samtidig knyttet til Københavns Universitet som undervisningsassistent, blev 1951 lektor i middelalderhistorie og havde blandt sine elever, tronfølgeren prinsesse Margrethe. Bach leverede adskillige artikler til Økonomi og Politik, var ofte udenrigspolitisk kommentator i radioen, sad som redaktør af radioens grundbog om storpolitik, var medlem af Det udenrigspolitiske Selskab og medredaktør af selskabets skriftserie: Udenrigspolitiske Skrifter. Skrev 1955 disputatsen La cité de Genes au XIIe siécle. Classica et Mediaevalia, som vakte internatonal anerkendelse. Skrev i Historikergruppens Danmarkshistorie, et afsnit om tiden 1150-1422 og i Gads danske Magasin en oversigt over Valdemar Atterdag.