Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk rigsråd

Født fredag den 22. november 1510 i Helsingborg, Sverige (andre kilder: 9. august)
Død torsdag den 6. januar 1564 på Aastrup Kloster (tidl. herregård), Soderup, Tølløse

Mini-biografi: Var søn af en rigsråd, rejste omkring 1531 til Frankrig for at studerede på universitetet i Paris, læste især jura, fik god indsigt i faget godt at kende og havde gode sprogkundskaber, var derfor muligvis på besøg i flere lande. Var 1535 tilbage i Danmark og fik forandret sin tilværelse af reformationen. Erik Krabbe blev forlenet med domprovstiet i Roskilde og blev konservator ved universitetet, udnævntes 1543 til rigsråd, forlenedes 1547 med Viborg stifts gods på Mors og Hannæs, 1549 med Lundenæs, fik 1553 forbedret forleningsvilkårene hertil, lånte penge ud til kongen, til Lübeck, Preussen og Livland. Blev 1559 ridder ved Frederik II's kroning, anlagde voldstedet på Åstrup og var til sin død forlenet med Strandlenet. Krabbe medvirkede ved en udgivelse af Saxo, oversatte Jyske Lov til højtysk og skrev fire salmer. Var på grund af sine kundskaber og sin praktiske dygtighed, meget benyttet i statstjenesten, nød stor anseelse og tillid og anvendtes ofte som diplomat. Krabbe arbejdede på at tilvejebringe en moderne lovbog, til afløsning af landskabslovene og den spredte lovgivning, men nåede ikke sit mål. Der er bevaret adskillige udkast til afsnit af lovbogen der viser at Krabbe ejede evnen til at formulere retsreglerne klart og forståeligt.

Soderup Kirke, Bukkerup, Tølløse 2014
© www.gravsted.dk (foto:fl)