Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker og sprogforsker

Født fredag den 26. februar 1892 i Marstal, Ærø
Død onsdag den 2. juni 1982 i Hellerup, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en skibsfører, gik på Stenhus Kostskole, tog 1909 realeksamen, læste til lærer på Haslev Seminarium, tog eksamen i 1913 og blev året efter student fra Døckers kursus. Havde i studieårene arbejdet ved Dansk Folkemindesamling sammen med Hakon Grüner-Nielsen og fik her vakt sin interesse for håndskrifter. Erik Kroman blev i 1914 bestyrer af Fakse Ladeplads private realskole, tog i 1925 skoleembedseksamen i historie, dansk og engelsk og knyttedes kort efter til udgaven af Danmarks gamle love. Var fra 1930 ansat ved Rigsarkivet, blev i 1943 arkivar og 1956 overarkivar. Medvirkede ved lovudgaven af Skaanske Lov I 1920-33 og Jyske Lov 1925-33. Udgav selv Valdemars sjællandske Lov 1932-42, Helsingør stadsbog 1549-56, Ribe rådstuedombøger 1527-76 og 1580-99, Ambrosius Stub. Digte I-II, Kong Valdemars Jordebog, Et Haandskrifts Historie, Saxo og Overleveringen af hans Værk, Skriftens Historie i Danmark. Fra Reformationen til Nutiden. Leverede desuden flere bidrag til Ærøs historie, heriblandt Marstals Søfart indtil 1925. Blev i 1947 dr.phil. på disputatsen Musikalsk Akcent i Dansk. Var fra 1946 undervisningsassistent i skrifthistorie ved Københavns Universitet og 1947-68 lektor i samme fag. Kroman udgav som 85årig værket Det danske Rige i den ældre Vikingetid. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.