Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk konge 1202-41

Født lørdag den 9. maj 1170 (andre kilder 21/6-1170)
Død onsdag den 27. marts 1241 i Vordingborg

Mini-biografi: Var søn af Valdemar 1. den Store og Sophie. Første ægteskab blev indgået i 1205 med Dagmar af Böhmen, det andet i 1214 med Berengaria af Portugal. I 1187, da Valdemar var myndig, blev han hertug af Slesvig. Erobrede nu Hamburg, Ditmarsken, Lübeck og Holsten hvilket bevirkede at Tyskland ikke havde adgang til Østersøen. Blev i 1202 kronet til konge af Anders Sunesen, som også var med ved korstoget til Estland, som det lykkedes at erobre i 1219. Det var i øvrigt under slaget ved Lyndanisse, i dag Tallin, at Dannebrog skulle være faldet ned fra himlen som et tegn fra Gud, der fik hjulpet danskerne til sejren. Valdemar fik sin søn Valdemar kronet som medkonge i 1218. Frederik 2. anerkendte Valdemars ret til områderne nord for Elben, og mod øst til Bagpommern. Østersøimperiet blev rystet, da Valdemar og sønnen i 1223 blev taget til fange af grev Henrik af Schwerin, de måtte afstå alle de erobrede tyske områder for at slippe fri. I 1241 udstedte Valdemar Jyske Lov, der i sin udformning minder om kejser Frederik 2.'s og Castiliens kong Afonso (Alfonso) X's love fra samme tid. Danmark blev en stærk magt i Nordeuropa under Valdemars næsten fyrre år på tronen.