Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk chefredaktør og overretssagfører

Født tirsdag den 2. marts 1886 i Køge
Død søndag den 16. maj 1943 i Køge

Mini-biografi: Var søn af redaktør Søren Svarre, blev 1904 student, læste jura og tog 1911 kandidateksamen. Sad i to år som medlem af universitetets kommission angående oprettelse af studenterråd, var medlem af Studentersamfundets bestyrelse, 1910 medstifter af Dansk studiefond og studenterrådene ved Københavns Universitet, medlem af Provins-journalistforeningens bestyrelse, fra 1917 i bestyrelsen for pressens fællesindkøbsforening. Erik Svarre fik 1919 beskikkelse som overretssagfører, men ønskede at blive journalist og havde i studietiden skrevet artikler til Østsjællands Folkeblad, afløste oktober 1911 faderen som ansvarlig redaktør, forpagtede 1918 bladet og købte det efter faderens død 1921, sammen med sin bror. Svarre fulgte faderens traditioner og førte politisk Østsjællands Folkeblads liberale linje videre i en balance mellem Venstre og Radikale Venstre, var imod de radikales regeringssamarbejde med socialdemokratiet fra 1929 og for et folkeligt centrumsparti med Venstre og Radikale. Fik tildelt adskillige tillidshverv: var i to medlem af justitsminister K.K. Steinckes presselovgivnings-kommission, 1927 dansk presses delegerede ved Folkeforbundets pressekonference i Geneve, sad 1928-38 i bestyrelsen for Journalistforeningen i København og var fra 1930 næstformand. Deltog i lokalsamfundet som medlem og en tid formand i repræsentantskabet for Kjøge-Ringsted jernbaneselskab, sad i bestyrelsen for Køge museum og var 1932 med til at organisere hjemstavnsstævnet i Køge.